Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

Under många år har frågan om en delning av SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, diskuterats fram och tillbaka. Däremot har det sällan diskuterats hur en retrieverklubb (eller en spanielklubb) skulle kunna se ut och hur den skulle kunna vara uppbyggd, om vi en dag bestämde oss för att dela på klubben.

Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag?
Vilken verksamhet skulle den driva?
Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad?
Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med?
Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara
öppen, engagerande, och nära medlemmarna?

Läs mer här (pdf)…

 

Vad är FB-R? En informationsdag 25 oktober 2015

Boka redan nu in söndagen den 25 oktober 2015 i almanackan. Då kommer en FB-R beskrivare till Dalarna/Bjursås och håller i en hel dag med teori och praktiska övningar för att belysa vad en FB-R innebär.

Funtionsbeskrivning retriever, FB-R är en officiell verksamhet inom SSRK som syftar till att kartlägga retrieverns jaktliga egenskaper. Hur gärna vill hunden apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt?

Utifrån hur hunden tar sig an olika moment får man en uppfattning om var den har sina starka sidor och vad man kan behöva arbeta vidare med.

Dagen riktar sig till alla medlemmar men också uppfödare runt om i vårt område. Max 20 deltagare. Mer information kring anmälan, tid och plats kommer.

Arrangör: SSRK Dalarna, GRK Dalarna/S Gävleborg och FRK Gävle/Dala