Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

Under många år har frågan om en delning av SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, diskuterats fram och tillbaka. Däremot har det sällan diskuterats hur en retrieverklubb (eller en spanielklubb) skulle kunna se ut och hur den skulle kunna vara uppbyggd, om vi en dag bestämde oss för att dela på klubben.

Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag?
Vilken verksamhet skulle den driva?
Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad?
Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med?
Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara
öppen, engagerande, och nära medlemmarna?

Läs mer här (pdf)…