Vad är FB-R? En informationsdag 25 oktober 2015

Boka redan nu in söndagen den 25 oktober 2015 i almanackan. Då kommer en FB-R beskrivare till Dalarna/Bjursås och håller i en hel dag med teori och praktiska övningar för att belysa vad en FB-R innebär.

Funtionsbeskrivning retriever, FB-R är en officiell verksamhet inom SSRK som syftar till att kartlägga retrieverns jaktliga egenskaper. Hur gärna vill hunden apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt?

Utifrån hur hunden tar sig an olika moment får man en uppfattning om var den har sina starka sidor och vad man kan behöva arbeta vidare med.

Dagen riktar sig till alla medlemmar men också uppfödare runt om i vårt område. Max 20 deltagare. Mer information kring anmälan, tid och plats kommer.

Arrangör: SSRK Dalarna, GRK Dalarna/S Gävleborg och FRK Gävle/Dala