In memoriam – Carina Rönn

Vi i styrelsen vill härmed meddela att vår styrelsemedlem och kamrat Carina Rönn hastigt har avlidit den 28 juli 2015. Carina lämnar ett stort tomrum efter sig och vi sänder våra varmaste tankar till hennes familj.

_MG_1403-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är FB-R? En informationsdag 25 oktober 2015

Boka redan nu in söndagen den 25 oktober 2015 i almanackan. Då kommer en FB-R beskrivare till Dalarna/Bjursås och håller i en hel dag med teori och praktiska övningar för att belysa vad en FB-R innebär.

Funtionsbeskrivning retriever, FB-R är en officiell verksamhet inom SSRK som syftar till att kartlägga retrieverns jaktliga egenskaper. Hur gärna vill hunden apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt?

Utifrån hur hunden tar sig an olika moment får man en uppfattning om var den har sina starka sidor och vad man kan behöva arbeta vidare med.

Dagen riktar sig till alla medlemmar men också uppfödare runt om i vårt område. Max 20 deltagare. Mer information kring anmälan, tid och plats kommer.

Arrangör: SSRK Dalarna, GRK Dalarna/S Gävleborg och FRK Gävle/Dala

Working test (WT) lördag 10 oktober 2015

Vårt WT kommer även i år att vara på Lenåsen, Rättvik.

Begränsat antal startande. Golden har företräde men är öppet för alla retriever. Du ska vara medlem i GRK eller SSRK,

Anmälningsavgift 200:-

Anmälan senast 15 september. Anmäl med hundens stamtavle- och tilltalsnamn.

När anmälan är bekräftad betalas avgiften till PG 48 94 155-3.

Anmälan och frågor till May,  telefon 0248-400 05 eller mail  till mayscherp@telia.com

Välkommen till ett prov i det lilla formatet!

 

Inofficiellt B-jaktprov lördag 12 september 2015

Platsen är Boda kyrkby, Rättvik

Provet är öppet för retriever men golden har företräde. Du ska vara medlem i GRK eller SSRK. Begränsat antal startande.

Endast nybörjarklass.

Anmälningsavgift med dummy 200:-, med vilt 300:-

Anmälan senast 17 augusti. Anmäl med hundens stamtavle- och tilltalsnamn. När anmälan är bekräftad betalas avgiften in till           PG 48 94 155-3.

Anmälan och frågor till May telefon 0248-400 05   mayscherp@telia.com