Resultat WT Rättvik 2018

Resultat Working Test i Boda Kyrkby 22 september 2018

Under en blåsig men solig dag deltog 10 nybörjar-, 8 öppen- och 2 elitekipage på Lenåsens Working Test. Den här gången med tre stationer på förmiddagen och resterande två efter lunch. Till förmiddagens stationer var det en promenad på ca 800 m.

Station 1. Var öppen åkermark med stengärdesgårdar och skogskant till vänster. Domaren Hans Westblad hade lagt till en ”spännande” skytt för öppenklassen men även en kort dirigering till en speciell pinne därefter sökuppgift genom att en dummy låg dold i buskaget på tillbakagång mot föraren .

Station 2. Låg i en granskog med böljande mossa på marken, även här gick markeringar och dirigeringar mot och in i annan växtlighet, här dömde Pernilla Astemark Hjelm. Helt intill fanns den gemensamma samlingen för ruta 1 och 2. Ett tips från en funktionär ”tänk på att prata med små bokstäver” när samlingen ligger nära en station där en hund jobbar”.

Station 3. Här var det en gräsbevuxen åker men också sly. Efterhand så upptäktes det att en råbock varit framme under natten i närheten av där markeringen gick ner vilket ställde till det för en del av nybörjarhundarna. Ewa-Lisa Hoel var domare här och hon tog på sig uppgiften med mycket kort varsel.

Station 4. På en sluttande öppen gräsäng kastades markeringarna för alla klasser från ungefär samma ställe men start på olika avstånd för de olika klasserna. Enkelt kast, dubbelt kast med ett nerslag i en dikeskant var svårigheterna. Påtagligt att många sökte sig i skogsområdet som gränsade bortom åkern. Kanske en följd av att träningen ofta läggs upp så? Det här var Pernillas andra station. En överraskning för nkl och ökl var att de fick vänta på sin tur bakom ett gömsle som rörde sig med vinden.

Station 5. Nybörjarhundarna startade i en korridor av busk. Öppenhundarnas markering slog ner bakom en ridå av enbuskar. En svårighet var även den täta växtligheten på marken och att området låg i olika nivåer. Den långa dirigeringen för elithundarna fick fullpoäng av Hans som dömde här.

Tack till er som kom och startade!
Tack även till domare, skyttar, kastare och övriga funktionärer, utan er hade det inte blivit något working test!

 

Nybörjarklass


Dåmigs J´s Joy, Ingrid Andersson                          86 p
Actualis Blue Shadows Enzo, flat,Cecilia Linnteg 83 p
Viltfinnarens Tuffa Too-Ticki, Agneta Fondén      69 p

 

Öppenklass

 
Vindögats Viddja, Britt Kallur                                   96 p
SEVCH Memarkens Molle, Anci Wadman             88 p
Poetry´s Secret, Lisbeth Larsson                              78 p

 

Elitklass

 
SEVCH Goldhöjdens Lamken, Anci Wadman       85 p
Karriärs in Your Eyes, lab, Katarina Sjöström       79 p