Mentalitet, BPH & funktion

BPH och Mentalbeskrivningar 2019, Malung

Vi satsar nu på att beskriva våra golden på BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) eftersom vi anser att vi får ut mer av den beskrivningen. Läs mer om BPH på www.skk.se

Vill du göra BPH med din hund?

Malungs kennelklubb är Dalarnas BPH-arrangör och beskrivningar kommer att ordnas vid flera tillfällen under sommarhalvåret. För mer info och planerade datum, se www.makk.nu

Uppfödare som vill beskriva sina kullar eller enskilda goldenägare är välkomna
att kontakta Ulla Andersson (beskrivare BPH), info@dalarna.goldenklubben.se eller tel. 070-398 51 78 för mer info och anmälan.

Alla hundar är välkomna, även blandraser (men de måste vara tävlingsreggade i SKK).